„ЕКОЕН” ООД – КАРНОБАТ

ПРОИЗВОДСТВО НА АГРОПЕЛЕТИ
picture-pellets picture-pelletОПИСАНИЕ

Агропелетите се произвеждат от растителна биомаса - земеделски култури , които за тази цел предварително се смилат, пресяват и изсуша- ват, при което се предотвратява изхвърлянето им в околната среда.

Нашите пелети са от слънчогледова шлюпка. Използва се технология на пресоване без никакви слепващи и други добавки.

Възможностите на нашата фирма за годишно производство са около 5000-10000 тона . Пелетите се предлагат насипно или в биг-бегси.


ХАРАКТЕРИСТИКИ


ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ


ПРИЛОЖЕНИЕ

Пелетите основно са предназначени за изгаряне в промишлени котли, като топлоцентрали или електроцентрали. Тъй като при произ -
водството не се влагат слепващи вещества и добавки те са екологично чисти и стават за храна на преживни животни, овце и крави, и
за птици
За да видите Анализното свидетелство кликнете тук!