Album 1

Фирма Ремонт-сервиз Карнобат ЕООД е первоприемник на ремонтен завод "БОЛГАР", който е създаден през месец май 1946 год. През 1990 год. фирма Ремонт Сервиз е създадена с държавно имущество и работеща в стопанската дейност към Министерството на Замеделието и Хранителната промишленост. Предмет на дейност на фирмата е: производство, възтановяване, основен и текущ ремонт на трактори, автомобили, селскостопанска и мелиоративна техника, резервни части, детайли, възли, агрегати, производство на селскостопанска продукция, стоки и услуги за населението, проектоконструкторска, инженерингова, маркетингова и внедрителска дейност, строително-монтажни и транспортни услуги, търговска дейност в страната и чужбина. През годините на своето съществуване фирмата постига все по-добри позиции в ремонта на селскостопанска техника и производство на селскостопански машини. Започва търговия с разнообразие от резервни части, детайли и възли на селскостопански машини. Възможност за обслужване на клиенти до всяка точка на страната. Фирмата развива гъвкава ценова политика спрямо своите клиент. В различните звена работят квалифицирани служители, които се грижат за коректното и бързо обслужване. Стараем се атрактивните цени и бързото обслужване от обучени служители да направи пазаруването на стоките в удоволствие за нашите клиенти. Благодарение на конкурентните цени, които поддържаме нашите клиенти са от всички краища на страната. Фирма Ремонт Сервиз ЕООД работи с над 80 доставчика за резервни части, стоки и материали. Фирмената ни политика е съобразена с изискванията на съвременната търговия и ремонт на трактори, гъвкава към условията и изискванията за работа с нашите клиенти. Желанието ни е фирмата да върви към развитие, паралелно със стремежа на страната към европейско качество и стандарт.